Onze sociëteiten

 

Welkom op de website van de Contactraad van Nederlandse Sociëteiten

 

Nederland kent een lange traditie van Sociëteiten. Vooral in de achttiende eeuw werden – onder meer als uitvloeisel van de Verlichting en op instigatie van Koning Willem III – overal in het land Sociëteiten opgericht. Maar voor hen waren er al de Rederijkerskamers. Een aantal van hen bestaat nog steeds vandaag de dag! Sociëteiten fungeren in de hectiek van de maatschappij als rustpunt en ontmoetingsplaats waar gelijkgestemden elkaar kunnen spreken en (soms ook) zaken kunnen doen.

 

Ondanks het feit dat Sociëteiten in Nederland nog steeds een belangrijke functie vervullen, maken veel  Sociëteiten moeilijke tijden door. Het ledenaantal bij de meeste Sociëteiten loopt terug. Dat is jammer. Want een Sociëteit heeft – juist in deze tijd van onzekerheid, waarin vertrouwde instituten en verbanden wegvallen – veel te bieden.

 

De Contactraad van Nederlandse Sociëteiten heeft primair tot doel om het onderlinge contact tussen de bij CNS aangesloten Sociëteiten te initiëren en te komen tot intersociëtaire samenwerkingsverbanden. Bijvoorbeeld door op verschillende terreinen onderlinge (vriendschappelijke) competities te organiseren. Maar ook het uitwisselen van ervaringen en het delen van kennis behoort tot de taken van de CNS. Ook worden er netwerkborrels georganiseerd en worden de aangesloten Sociëteiten door middel van een Nieuwsbrief die ieder kwartaal verschijnt op de hoogte gehouden van nieuwe ontwikkelingen en initiatieven.

Een bruisend sociëteitsleven, daar is het de CNS om te doen!